ردیف

مقطع کاردانی  حرفه ای

۱

امور فرهنگی

۲

روابط عمومی

۳

معماری – معماری داخلی

۴

هنرهای تجسمی گرافیک

۵

مترجمی زبان انگلیسی- آثار مکتوب و متون رسمی

۶

موسیقی – نوازندگی ساز ایرانی

۷

سینما- تصویر برداری

 

ردیف

مقطع کارشناسی حرفه ای

۱

مدیریت امور فرهنگی- برنامه ریزی فرهنگی

۲

روابط عمومی- امور رسانه

۳

معماری  – طراحی محیط داخلی

۴

گرافیک- پوستر و نشانه

۵

مترجمی همزمان زبان انگلیسی

۶

موسیقی – آهنگ سازی ایرانی

۷

سینما – کارگردانی