مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: ژیلا صالحی

پست الکترونیکی:  jsalehi59@yahoo.com

 سوابق تحصیلی:

کارشناسی:  رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان از سال ۱۳۷۹-۱۳۸۲ (شش ترم تحصیلی)

کارشناسی ارشد:  رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان از سال ۱۳۸۳-۱۳۸۶

  • اینجانب به عنوان استعداد درخشان در سال ۱۳۸۳ در مقطع کارشناسی ارشد بدون کنکور با مصاحبه علمی پذیرفته شدم.

 پایان نامه ارشد:

عنوان: بررسی جلوه های فرهنگ مادری نظامی در حوزه ی زبانی هفت پیکر و خسرو شیرین استاد راهنما جناب آقای دکتر احمد پارسا- استاد مشاور جناب آقای دکتر محمد مراد ایرانی ۱۳۸۶

 

سوابق تدریس:

رديف عنوان درس مقاطع تحصيلي نام دانشگاه تعداد نيمسال تحصيلي
۱ فارسی کارشناسی پیام نور مرکز سنندج یک نیمسال
۲ شیوه نگارش در روابط عمومی کاردانی مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۱ کردستان دو نیمسال
۳ فارسی کاردانی مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۱ کردستان پنج نیمسال
۴ سبک های ادبی کاردانی مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۱ کردستان چهار نیمسال

 

   سوابق پژوهشی:

رديف عنوان مقاله تالیف یا ترجمه نام مجله ارزش علمی تاريخ چاپ زبان تعداد همكاران
فارسي انگليسي
۱ مقایسه خسرو و شیرین نظامی با شیرین و فرهاد الماس خان کندوله ای تالیف کاوش نامه یزد علمی- پژوهشی ۱۳۸۷ * یک نفر
۲ بررسی جلوه های زبانی فرهنگ مادری در خسرو و شیرین و هفت پیکر نظامی گنجه ای تالیف کاوش نامه یزد علمی- پژوهشی ۱۳۹۰  

*

یک نفر
۳ امثال و حکم در شعر نظامی تالیف ارائه شده به صورت سخنرانی در همایش مقایسه تطبیقی زبان کردی و فارسی یادواره استاد فقید دکتر علی رخزادی سال ۸۷

 

 سوابق اجرایی:

رديف مسئوليت محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان آدرس و شماره تلفن محل خدمت
۱ نماینده دانشجویان در شورای فرهنگی دانشگاه کردستان ۸۳ ۸۴ سنندج بلوار پاسداران- دانشگاه کردستان- معاونت دانشجویی فرهنگی ۳۳۶۶۴۶۰۹- ۰۸۷
۲ عضو علی البدل هیئت منصفه رسیدگی به تخلفات دانشجویی انجمن ها و.. دانشگاه کردستان ۸۳ ۸۴ سنندج بلوار پاسداران- دانشگاه کردستان ۳۳۶۶۴۶۰۹- ۰۸۷
۳ عضو گروه تخصصی اندیشه و مهارت های اجتماعی زنان نخبه استان کردستان    سازمان تبلیغات اسلامی استان کردستان ۸۵ ۸۶ سنندج خیابان امام- سازمان تبلیغات اسلامی استان کردستان
۴ دبیر نهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاه منطقه مرکزغرب و شمال غرب کشور دانشگاه کردستان ۸۴ ۸۴ سنندج بلوار پاسداران- دانشگاه کردستان- معاونت دانشجویی فرهنگی ۳۳۶۶۴۶۰۹- ۰۸۷
۴ مدیر امور آموزش مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنرواحد ۱ کردستان ۸۷ ۹۲ سنندج انتهای بلوار تکیه و چمن- مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنرواحد ۱ کردستان ۰۸۷۳۳۶۶۹۵۱۱
۵ معاون آموزش مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنرواحد ۱ کردستان ۹۲ مهر ۹۷
۶ سرپرست مرکز مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنرواحد ۱ کردستان مهر ۹۷ فروردین ۹۸

  کارگاه های آموزشی:

  • نقش و جایگاه کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره در علوم انسانی تاریخ ۱۸/۰۹/۸۹ دانشگاه کردستان
  • تدوین و بازنگری برنامه درسی ۸ و ۹  مهر ماه ۸۸ دانشگاه جامع علمی- کاربردی استان کردستان
  • تبین دیدگاه ها شرح وظایف و آشنایی با نظام ارزیابی و نظارت دانشگاه جامع تاریخ ۰۱/۰۳/۸۹ دانشگاه جامع علمی- کاربردی استان کرمانشاه
  • اخلاق حرفه ای مدرسان تاریخ ۲۶/۷/۸۹ دانشگاه جامع علمی- کاربردی استان کردستان
  • کارگاه های آموزشی سامانه سجاد در استان همدان و استان زنجان

   سایر:

  • انتخاب به عنوان معاون آموزشی نمونه در دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان کردستان در سال ۹۴
  • انتخاب به عنوان کارمند برگزیده و نمونه در سال های ۸۸، ۹۰ و ۹۳